<< terug naar home

Print deze pagina

Algemene Voorwaarden van Arief!reizen en AVG

Algemene Voorwaarden van Arief!reizen

1  Aanbod van  Arief!reizen
Arief!reizen adviseert, zij verkoopt geen reizen. Om die reden is Arief!reizen dan ook niet aangesloten bij een garantieregeling.
Bij groepsreizen adviseert Arief!reizen enkel met betrekking tot Nederlandse reisorganisaties die zijn aangesloten bij een garantieregeling. Enkele genoemde groepsreizen worden aangeboden als voorbeeldreis en vallen onder de werkwijze van het individuele maatwerk.
Bij advies voor individueel maatwerk kunt u ervan op aan dat Arief!reizen u een reisorganisatie in het buitenland adviseert die een vergunning heeft om een reisorganisatie te zijn.
2  Website en service van Arief!reizen
Arief!reizen besteedt uiterste zorg aan de juistheid en volledigheid van de gegevens op haar website. Zij streeft naar correcte en actuele informatie. Aan kennelijke fouten  kunnen geen rechten worden ontleend.
Arief!reizen streeft voortdurend naar volledige, actuele en rechtmatige informatie aan haar klanten. Arief!reizen beoordeelt de dienstverleners die geadviseerd worden mede aan de hand van de gebruiken, gewoonten en beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt. Het gebruik van verkregen informatie is voor eigen risico van de reiziger zelf. 
3   Informatie van derden
Arief!reizen kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor door derden verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor informatie op de website als in het e-mail verkeer.
4    Boekingen van een accommodatie of van een complete reis
Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor boekingen, die door Arief!reizen geadviseerd worden. Betalingen van reis- en/of verblijfskosten, of van een complete reis worden altijd rechtstreeks door de reiziger bij de aanbieder /dienstverlener gedaan. 
5    Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de reis
De reisovereenkomsten worden niet gesloten met Arief!reizen, maar met de dienstverlener of organisator. Arief!reizen is niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van de reis. Arief!reizen is evenmin als bemiddelaar betrokken bij de totstandkoming van de (reis)overeenkomst, is slechts adviseur.
6    Verzekeringen
Arief!reizen adviseert met klem een goede reisverzekering af te sluiten, passend bij het land waar u naar toe reist en uw persoonlijke situatie. Een annuleringsverzekering kan ook nuttig zijn.
7    Reisdocumenten en vaccinaties
Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten en bewijzen van vaccinaties. 
8    Aansprakelijkheid
Arief!reizen beperkt haar aansprakelijkheid voor fouten in haar adviezen en programma’s tot éénmaal de vergoeding die Arief!reizen heeft ontvangen voor de advieswerkzaamheden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Arief!reizen of indien schade is veroorzaakt door persoonlijk letsel of overlijden.
9    Klachten
Klanten die ontevreden zijn over het advies of de service van Arief!reizen, moeten dat zo snel mogelijk melden. Tijdens de reis indien dit gepast is, maar uiterlijk binnen een maand na thuiskomst.
10  Toepasselijk recht
Op het aanbod en de overeenkomst van Arief!reizen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
11  Bevoegde rechter
De rechter te Nederland is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
12  Verjaring
Alle vorderingen van de klant op Arief!reizen verjaren na  één jaar.
13  Vragen
Als u vragen heeft over de algemene voorwaarden of de werkwijze van Arief!reizen, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Arief!reizen.

AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Hoe beschermt Arief!reizen uw gegevens?
De website van Arief!reizen is beveiligd met een SSL certificaat. Het e-mailverkeer verloopt uitsluitend via webmail en ook deze is beveiligd.
Twee maanden na afloop van een reis worden alle mails en uw persoonsgegevens uit de computer verwijderd.
Alleen de factuur zal vanwege de wettelijke verplicht gestelde termijn van 7 jaar bewaard blijven.
Vanzelfsprekend gaat Arief!reizen zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en besteedt deze niet uit aan derden.
Cookies: De website van Arief!reizen gebruikt geen cookies. Er wordt dus ook geen gebruik gemaakt van google adwords. U kunt zich dus vrij bewegen op de site.